Onze top 6 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018

Hieronder stelt onze top 6 voor de aankomende verkiezingen zich voor:

1 Joop Janssen
2 Theo Janssen
3 Marijke van Aalten
4 Peter Houtsma
5 Freek den Houting
6 Tamara Zonnenberg

Joop Janssen

“Mijn naam is Joop Janssen, geboren in het prima bouwjaar 1970 in Huissen en ik woon daar nog steeds met mijn partner Annet. Een samengesteld gezin heet het tegenwoordig, waarvan er twee kinderen op zichzelf wonen en eentje nog thuis. Die zal echter in 2018 gaan studeren, dus het ‘lege nest syndroom’ komt eraan.

De afgelopen vier jaar heb ik voor het eerst zitting gehad in de gemeenteraad van Lingewaard. Ik mocht daar namens onze partij ook het fractievoorzitterschap vervullen. Ik kijk met erg veel plezier terug op deze mooie, actieve en soms hectische periode. Naast een geweldig leuke fulltimebaan als manager financiële administratie, vind ik het heerlijk om mijn energie in te zetten voor de gemeenschap. lingewaard.NU geeft me veel energie en dat komt met name door de wisselwerking in de partij en de contacten met onder andere wijkplatforms en belangenverenigingen. We stimuleren en dagen elkaar onderling uit om vanuit meer dan één positie naar onderwerpen te kijken. We stemmen af of we iets van toegevoegde waarde voor Lingewaard vinden en er dan voor te gaan, of niet.

Het prettige binnen onze club is voor mij, dat we altijd helder zijn over ons standpunt. Ik kan er slecht tegen als dingen niet duidelijk zijn of wanneer bijvoorbeeld blijkt dat onderwerpen niet onderbouwd zijn of vanuit geruchten komen. Een veel gehoorde zin in de politiek (maar ook daarbuiten) is: “Uit onderzoek blijkt…”. Ik ben altijd benieuwd waar dat onderzoek staat en wat het onderzoek inhoudt. Bij vrijwel ieder onderwerp zijn er voor- en tegenstanders, dus welk besluit we ook nemen, kritiek zal er altijd komen. Daar kunnen we allemaal prima tegen omdat we weten dat ons standpunt altijd onderbouwd is.

lingewaard.NU is een professionele partij. We werken niet zomaar conform de mening van een paar mensen binnen de partij, maar we hebben politieke uitgangspunten, die als basis dienen voor onze programmavisie. Deze programmavisie bevat speerpunten die onze leidraad vormen. Bijna alle speerpunten uit onze vorige visie zijn uitgevoerd of in gang gezet. Ik ben daar trots op! Dat hebben we samen met andere partijen, zowel coalitie als oppositie, mooi voor elkaar gekregen. Geen enkele partij in Lingewaard heeft het alleen voor het zeggen, ook al wil men soms anders doen geloven. Juist samen met andere partijen kun je tot daden komen en dat is precies wat wij gedaan hebben: Rust gecreëerd in de politieke arena zodat er uitgevoerd kan worden. Na alle schandalen en herrie in het verleden is dat precies waar Lingewaard behoefte aan had: een gemeenteraad die samenwerkt én elkaar scherp houdt. En precies dat hebben we bereikt.

Wat willen we de komende raadsperiode? Wat mijzelf betreft, wil ik graag verder op de ingeslagen weg. Er wordt veel gedaan in Lingewaard op alle fronten. Dat wil ik graag zo houden en ik wil graag dat Lingewaard zijn identiteit houdt tussen de grote steden. Dat is ook wat lingewaard.NU wil. Ik denk dat dat zeker mogelijk is, ondanks dat er een aantal grote uitdagingen zijn zoals de duurzaamheidsdoelstelling, economische bedrijvigheid, tuinbouwgebied Next Garden inclusief herstructureringsgebieden, accommodaties voor verenigingen en maatschappelijke organisaties, sportbeleid en de daarbij behorende accommodaties en het ontwikkelen van de ouderen- en de jeugdzorg. Kortom, het zal zeker niet saai worden maar uitdagend. En daar liggen onze ambities: deze uitdagingen zo aangaan en aanpakken dat iedereen er iets aan heeft. Dat betekent keuzes maken en daar hebben wij uw keuze op ons voor nodig op 21 maart aanstaande.

lingewaard.NU start in 2018, bewust na de verkiezingen, met een maatschappelijke afdeling, genaamd ‘lingewaard.NU doet’, waarin we nog meer dan voorheen de verbindende factor gaan zijn tussen beleid en uitvoering. Wij zijn er klaar voor, met een mooie mengelmoes van energie, gezelligheid, doortastendheid, kennis en ervaring maar ook met verjonging, ambitie en plezier. Wij maken uw stem waar, daar sta ik voor.

Joop Janssen, lijsttrekker lingewaard.NU

Theo Janssen

“Voor wethouder Theo Janssen (lingewaard.NU) zijn de afgelopen vier jaar samen te vatten in slechts één woord:

ACTIE.

Pijnlijke dossiers zijn vlot getrokken en grote projecten zijn in gang gezet. “90% van het verkiezingsprogramma van lingewaard.NU is opgenomen in het coalitieprogramma 2014-2018. Van het coalitieprogramma is praktisch alles gerealiseerd.”, geeft Theo aan. “Dat komt onder andere door een collegiaal college en een goede samenwerking met de gemeenteraad. Na jaren van onrust hebben we een stabiele periode achter de rug, met tastbare resultaten. Dat is weleens anders geweest.”

Cultuur
Theo geeft aan uitvoering te mogen hebben gegeven aan prachtige projecten. “Om er een paar te noemen, het behoud van voormalig Stadhues voor de Huissense gemeenschap. Er bleek geen draagvlak voor om ’t Convent geheel in te richten als een sociaal cultureel centrum, maar we hebben uiteindelijk kunnen optimaliseren, door twee derde van ‘t Convent tijdelijk in te richten voor woonruimte voor Sancta Maria. De gehele beneden verdieping is beschikbaar voor het sociaal cultureel centrum, welke komende zomer geopend wordt. En natuurlijk de realisatie van een vernieuwde zaal Providentia in Gendt en de renovatie van de Kinkel in Bemmel. We hebben het bibliotheekbeleid afgestoft en keuzemogelijkheden voorgelegd aan de gemeenteraad om in de kleine kernen weer een bibliotheek voorziening te creëren. Op cultureel gebied zijn daarnaast de culturele subsidies behouden gebleven.”

Sport
De samenwerking met de sportverenigingen is in uitvoering bij Lingewaard Sport een partner op het gebied van sportbeleid. In de coalitieperiode is een Sportnota, in samenwerking met Lingewaard Sport, opgesteld en in uitvoering gebracht. Theo: “De noodzakelijke budget verruiming om de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud af te dekken, hebben we bereikt door efficiënt beheer in Bemmel te realiseren en Batouwe te verplaatsen naar de schaapskooi, waardoor er geen nieuwe sporthal noodzakelijk bleek in Bemmel.
Een ander dossier was de renovatie van de sportaccommodatie van Jonge Kracht. Deze hebben we integraal kunnen oppakken met de gebiedsontwikkeling Polseweg en de mogelijkheid tot woningbouw in de Bloemstraat. Uiteindelijk besloot de gemeenteraad afgelopen november om Jonge Kracht te verplaatsen naar de Polseweg.
Daarnaast wil ik de realisatie van nieuwe kunstgrasvelden voor hockeyclub/sportclub Bemmel en de privatisering van de tennisvereniging Bemmel noemen. In samenwerking met alle betrokkenen hebben we een fantastische win-win situatie gecreëerd.”
Sjors sportief en Sjors creatief is een succesvol project van onze buurtsportcoaches. Met name de schooljeugd maakt zo kennis middels een boekwerkje waarin verschillende sportverenigingen en culturele instellingen zich presenteren en een korting aanbieden voor proeflessen en cursussen. Er is enthousiast gebruik gemaakt door de jeugd van dit initiatief.

Vastgoed/accommodatiebeleid
Vastgoedbeheer is de afgelopen regeerperiode opgepakt en in een nieuwe organisatiestructuur neergezet, dit heeft een grote invloed op het huidige accommodatiebeleid. We weten inmiddels alles over de stenen en steeds meer over de inhoud, wat er gebeurd achter de deuren van onze sociaal culturele centra en wat hebben we ervoor over om de leefbaarheid in de kleine kernen te waarborgen. Medio 2018 wordt de nieuwe aanzet voor efficiënt beheer en gebruik van onze panden gepresenteerd.

Recreatie
In samenspraak met de gemeente is Park Holthuizen verworven door een betrokken ondernemer, die het park gedeeltelijk openbaar maakt met een kleinschalige horecavoorziening. Theo: “Op recreatief gebied hebben we daarnaast ook de samenwerking gevonden met Overbetuwe en de belangrijkste stakeholders in de markt, door het opstellen van een nieuwe nota Recreatie en Toerisme, waar Lingewaard verder mee kan en de sector nieuwe impulsen krijgt. Na jaren van bouwen aan de basisuitrusting van het park is de afronding vrijwel gerealiseerd, een zegen voor Park Lingezegen!”, besluit Theo met een glimlach.

De actie mag voor hem nog wel even doorgaan. “Jazeker! Met lingewaard.NU zijn we een gezonde, praktische en doelgerichte partij, die opnieuw een ambitieuze programmavisie heeft liggen. Ik wil mijn tanden daar graag inzetten, kom maar op met die actie!”

Marijke van Aalten

“Ik ben Marijke van Aalten en woon in Gendt met mijn zeven voormalige zwerfhonden uit het buitenland. En een zwerfkat die denkt dat ik bij hem inwoon in plaats van andersom. Na het overlijden van mijn man heb ik er voor gekozen om mijn passie ‘liefde voor dieren’ concreet te gaan inzetten voor de Stichting Dierenhulp Zonder Grenzen. De meest kansloze honden neem ik zelf in huis: blind, doof, angstig of gehandicapt. Andere honden en katten probeer ik een goed thuis te geven in Nederland. Zo draag ik een steentje bij voor een beter leven van deze dieren.

Ik ben geboren in Doornenburg en ben nog steeds betrokken bij mijn geboorteplaats in mijn functie als penningmeester van de Historische Kring Doornenburg. Eén van onze speerpunten voor de periode 2018-2022 is het restaureren van de veldoven in de Roswaard. Naast het kasteel en het fort heeft Lingewaard er dan weer een pareltje bij.

Ik ben een ‘oude rot’ in de lokale politiek. Eerst als wethouder Financiën van de Gemeente Gendt en na de herindeling in 2001 als raadslid van de Gemeente Lingewaard. Ondanks dat het raadswerk veel tijd en energie kost, en ook de nodige frustraties soms, blijf ik het boeiend vinden. Je kunt namelijk als onderdeel van de Gemeenteraad (het hoogste orgaan van de Gemeente) het verschil maken. Ik probeer op deze manier een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en dier in Lingewaard.

Er is nog steeds een toenemende behoeft aan starters- en seniorenwoningen in de kleine kernen. De Provincie houdt nog steeds vast aan de zogenaamde ‘inbreidingslocaties’. Maar daardoor komen de woningbouwprojecten heel moeizaam van de grond. Daarom pleiten wij al jaren om de gronden die dicht bij de bebouwde kom liggen te betrekken voor woningbouw. Dit is net als in de voorgaande raadsperiode ook weer een speerpunt van lingewaard.NU waar ik me sterk voor zal blijven maken.

Goede voorzieningen in alle kernen wil lingewaard.NU. Maar daar ligt ook een taak voor de burger. Door vrijwilligerswerk te doen, deel te nemen aan het verenigingsleven maar ook de boodschappen in de buurt te halen om de lokale ondernemers te steunen.

Voor wat betreft het welzijn van de dieren zal ik me met hart en ziel blijven inzetten voor een beter leven van zowel de huisdieren als de boerderijdieren. Door de vele stalbranden de afgelopen tijd waarbij tienduizenden dieren om kwamen hebben wij als speerpunt in onze visie: extra aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie bij agrarische bedrijven.

Het afschaffen van de hondenbelasting heeft niets te maken met een beter leven voor de honden maar kan volgens lingewaard.NU wellicht wel zorgen voor meer begrip van de niet-hondenbezitters. Er wordt nog steeds geklaagd over hondenpoep; daar heeft de herinvoering van de hondenbelasting dus niet voor een oplossing gezorgd.
Daarom: afschaffen van hondenbelasting , maar wel de shit overal zelf opruimen. Als alle hondeneigenaren zich daaraan houden kan dat de oplossing zijn voor de hondenpoepoverlast.”

Peter Houtsma

“Ik ben Peter Houtsma en woon samen met Heike al ruim 25 jaar in Huissen. Wel import want ik ben in Eindhoven geboren en mijn ouders zijn afkomstig uit Friesland. Aangezien Heike oorspronkelijk uit Duitsland komt, wonen wij heel centraal voor familie uit het zuiden, noorden en oosten. Onze beide kinderen zijn afkomstig uit Sri Lanka dus wij voelen ons soms wel de Verenigde Naties op micro-niveau. Inmiddels zijn we de gelukkige grootouders van vier kleinkinderen. Wat we erg graag doen is het op reis gaan met onze kleine buscamper en veel van andere culturen meemaken en leren. Na één jaar zonder honden te hebben geleefd, zorgt onze jonge schapendoes Yoep weer voor de nodige extra beweging.

Sinds acht jaar ben ik actief bezig in de lokale politiek voor onze partij. Eerst nog als lid van de politieke avond, als voorzitter van het bestuur en nu sinds anderhalf jaar als raadslid. Ik voel me goed bij onze partij waarin geen sprake is van ideologische scherpslijperij, maar de aandacht echt gaat naar het oplossen van maatschappelijke problemen in onze lokale samenleving. Mijn achtergrond als econoom, en de ervaring die ik heb mogen opdoen vanuit mijn eigen adviesbureau als adviseur en onderzoeker van lokale en provinciale rekenkamers, helpen mij om het toch best wel moeilijke werk als raadslid te doen. Vanuit de rijksoverheid worden steeds meer taken bij de gemeente gelegd voor steeds minder geld.

Hoewel ook de financiën van de gemeente mijn aandacht hebben, gaat mijn politieke interesse meer uit naar het sociaal domein. Sinds 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor een belangrijk deel nieuwe taken die, wat mij betreft, te snel door het rijk over de “schutting” naar de gemeente zijn “gegooid”. Als gemeente hadden wij te weinig informatie om een goed beeld te krijgen van de omvang van de nieuwe taken. Dat betekende koersen in de “mist”. Inmiddels beginnen we wat meer grip op de nieuwe taken te krijgen en dat moet ook, want het gaat hierbij om de zorg voor kwetsbare mensen in onze gemeente. Als raad zullen we met behulp van betere informatie de knoppen moeten vinden om echt te kunnen sturen op de door ons gewenste resultaten en maatschappelijke effecten in het sociale domein. Ik ben blij dat de raad voor dit soort vragen een speciale Auditcommissie Sociaal Domein heeft opgezet. Als voorzitter van deze commissie kan ik samen met collega’s mij nog verder verdiepen in deze vraagstukken.

Voor mij persoonlijk hebben thema’s als sport (voor alle doelgroepen als middel om de gezondheid te verbeteren maar ook voor de sociale contacten), onderwijs (inclusief gym- en zwemonderwijs), bestrijding armoede (met speciale aandacht voor de kinderen in deze situatie) en de bestrijding van laaggeletterdheid mijn grote interesse. Hoewel raadsleden overal een mening over moeten hebben en daardoor veel praten staan ik en mijn partij meer achter de stelling van Confucius “een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.”

Freek den Houting

(H)eerlijk ondernemen in Lingewaard

“Mijn naam is Freek den Houting, ik ben geboren op 23 februari 1958 en woon samen met Ellen Buiting in het centrum van Bemmel. Ik ben zelfstandig ondernemer en ben iedere dag, samen met mijn vrouw, te vinden in onze schoenenwinkel in Bemmel. Wij genieten elke dag weer van het werken in het gezellige centrum van Bemmel. In onze kostbare vrije tijd gaan wij graag op reis naar een lekker warm land bij voorkeur Spanje. Sporten doe ik niet maar erna kijken doe ik heel graag.

Voor alle inwoners van Lingewaard is het van belang dat we in alle dorpskernen van Lingewaard het aanbod van voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil houden. Dit is één van de motivaties waarom ik me heb aangesloten bij de Lingewaardse politiek. Mijn streven is dat onze inwoners en ondernemers in Lingewaard onbezorgd en naar tevredenheid in een veilige omgeving kunnen wonen, werken en recreëren, waarbij nadrukkelijk een goede kwaliteit ervan zeer essentieel is.

Na acht jaar als raadslid te hebben gewerkt valt het me op dat er in de politiek net zoals in veel organisaties, te vaak wordt gedacht in beperkingen, “ Nee, sorry dat kan niet”. Een betere aanpak zou zijn om juist mee te denken in oplossingen om zodoende kansen te creëren en mogelijkheden te scheppen. Op deze manier blijft de motivatie aanwezig wat veelal leidt tot geweldige initiatieven. Het is daarom van groot belang om de lokale ondernemers daar waar mogelijk te stimuleren om hun doel te realiseren binnen de mogelijkheden die aanwezig zijn in Lingewaard.

Persoonlijk zie ik de politiek niet enkel als mogelijkheid om te besturen maar ook als middel om mensen te kunnen stimuleren. Daarom stel ik mij voor de komende vier jaar weer beschikbaar als raadslid van onze gemeente. En als ik binnen onze partij, lingewaard.NU, om me heen kijk, hebben we een zeer gemotiveerd team, dus zie ik de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 met vertrouwen tegemoet!”

Tamara Zonnenberg

“Mijn naam is Tamara Zonnenberg, 34 jaar, geboren en getogen in Huissen, van huis uit historicus en komende gemeenteraadsverkiezingen verkiesbaar als kandidaat-raadslid namens lingewaard.NU. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als directiesecretaris voor Menzis, een landelijke zorgverzekeraar met een coöperatief karakter.

Naast de 5 ervaren ‘oude rotten’ in het vak voel ik me een soort Alice in Wonderland: met verwondering, nieuwsgierigheid en enige onzekerheid begeef ik mij in de nieuwe omgeving. Maar ook weer vertrouwd, want ook in mijn rol als secretaris word ik mij altijd weer even extra bewust van de dynamiek van een veranderende, strategisch complexe omgeving, het Wonderland, waarin je je als secretaris beweegt. Een wereld waar je ook vooral moet beschikken over interesse in je omgeving en een gezonde dosis boerenverstand.

Nu verbaast het me eigenlijk dat zo weinig jonge mensen politiek actief willen worden, zeker als je je bedenkt dat op gemeentelijk niveau beslissingen worden gemaakt die verregaande consequenties hebben voor je directe leefomgeving. Klagen is eenvoudig, maar laat dan vooral de mensen uit de gemeenteraad niet zelf beslissingen maken, maar vertel ons wat er speelt of stel jezelf kandidaat. Voor mij betekent politiek geen carrière switch, maar het is ontzettend mooi je in te mogen zetten, omdat ik geloof in de combinatie van idealen en participatie.

Lingewaard is een prachtige gemeente. Vijvers, bruggen, polders en parken: als fervent wandelaar geniet ik hier wekelijks van. Maar ook in historisch en cultureel opzicht. En juist vanuit mijn achtergrond vind ik het belangrijk blijvend te investeren in een passend cultureel aanbod aan voorzieningen in de gemeente, en deelname aan culturele activiteiten te stimuleren. Immers, cultuur maakt identiteit, persoonlijkheid en daarmee ook onderscheidenheid. Wat zou onze gemeente zijn zonder cultuur? Denk aan de vondsten die zijn gedaan bij een Romeinse begraafplaats in Loovelden. lingewaard.NU wil deze vondsten graag tentoonstellen in onze gemeente en niet laten verstoffen in grote opslagplaatsen, zoals nu gebeurt, verscholen voor het publiek. Historisch erfgoed is er júist om van te genieten, en van te leren.

Juist als boekenwurm kan ikzelf enorm genieten van de nieuwe bibliotheek in Huissen, en hoe mooi zou het zijn als onze bibliotheken écht een plaats van ontmoeting kunnen worden. Een plek waar bijvoorbeeld onze eenzame ouderen op een laagdrempelige wijze weer in contact treden met anderen. Hier ligt een mooie rol voor onze gemeente. Cultuureducatie blijft een belangrijke pijler voor de toekomst van onze voorzieningen en is dan ook één van de speerpunten van lingewaard.NU.

Tot slot, een stukje beeldspraak:
Alice loopt verdwaald door Wonderland en komt op een gegeven moment bij een splitsing in de weg. In een boom zit een grote dikke kat, waar Alice het woord tot richt.
Alice: “Pardon, weet u misschien welke weg ik van hier moet nemen?”
Kat: “Dat hangt er vanaf waar je naar toe wilt.”
Alice: “Ach, dat maakt niet zoveel uit…..”
Kat: “Dan maakt het ook niet zoveel uit welke weg je neemt!”
Alice: (verschrikt) “Zolang ik maar ergens kom….”
Kat: “Daar kun je zeker van zijn, als je maar lang genoeg loopt!”

Als ik zeg dat ik dol ben op wandelen, voel ik me altijd een beetje een oma, maar het is gewoon zo. En ik ben er een gelukkiger mens door geworden. Als je wandelt, kan je goed om je heen kijken. Ik vind het heerlijk om in mijn eigen omgeving rond te dwalen, maar het is nog leuker op onbekende plekken. Zo trainde ik vorig jaar om in Nepal de Annapurna te beklimmen. Als ik op reis ben, vind ik rondlopen het leukste (dat heb ik altijd al gevonden). De hele dag rondslenteren en alle leuke plekjes zien die je mist als je in de metro of een taxi stapt. En ik zie zoveel mooie dingen!

Naast mijn liefde voor wandelen staat deze beeldspraak voor hoe ik mijn kandidatuur zie: een metafoor voor een nieuwe reis door een nieuwe omgeving, vol bijzondere karakters, ingewikkelde en geestige situaties, en zaken die geduld en doorzettingsvermogen vragen.”